Jak wygląda proces zamawiania tojej strony internetowej ?

"

Klient

Kontaktuje się ze mna w celu zgłoszenia chęci zakupy strony internetowej. Poda podstawowe informacje na temat swoich oczekiwać. Wybierze jeden z mozliwych warianów.

"

Ja

Zaproponuję odpowienią cene oraz czas potrzebny na wykonanie witryny. Wyśłę propozycje umowy.

"

Klient

Akceptacja umowy bądz jej brak. Wpłata zaliczki w wysokości 10% ustalonej kwoty w przypadku akceptacji umowy. Przekazanie danych dostępowych do serwera i bazy danych klienta. Przekazanie loga oraz informacji na temat kolorystyki. Przekazanie wytycznych co do wyglądu.

"

Ja

Przedstawienie propozycji strony internetowej.

"

Klient

Akceptacja bądz zgłoszenie poprawek na stronie. W przypadku akceptacji podpisanie protokołu odbioru strony. 

"

Ja

W przypadku akceptacji i zaksięgowania płatności przesłanie haseł dostepowych do wytryny oraz szkolenie z panelu zarządzania.

W innym przypadku robienie poprawek i po akceptacji klienta dalsze kroki.